สมัครงาน

ทำงานกับ ZEEN

บริษัท >  สมัครงาน

มาร่วมกับพวกเราและเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเทคโนโลยี BI (Business Intelligence) ในการค้าปลีกกันเถอะ

ตำแหน่งต่าง ๆ ที่เราเปิดรับ

No more position to show