นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท   > นักลงทุนสัมพันธ์

เกี่ยวกับ ZEEN

ZEEN ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับแบรนด์ FMCG และอุตสาหกรรมค้าปลีก ปัจจุบันแอปพลิเคชั่น ZEEN Audit บนโทรศัพท์มือถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเรา

ZEEN Audit คือทางออกสำหรับการจัดการปัญหาอันยุ่งยากให้กับริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) เพื่อช่วยจัดการการทำงานของทีมขายในร้านค้าปลีกต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย ZEEN สามารถตรวจสอบ (Audit) ควบคุม และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของแต่ละร้านค้าเมื่อทีมงานเข้าไปสำรวจได้แบบเรียลไทม์

ผู้ลงทุนของเรา

คุณ ศรัณย์ สุตันติวรคุณ

นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน N-Vest

“เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ ZEEN มีทักษะความสามารถสูงมาก และเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทย”

N-Vest Venture เป็นบริษัทจัดการการลงทุนทางเลือกที่มุ่งเน้นการลงทุนกับหุ้นเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พวกเขามีส่วนช่วยให้ธุรกิจจำนวนมากเติบโตผ่านกลยุทธ์ที่ออกแบบและปรับปรุงตามความต้องการของแต่ละบริษัท ซึ่งประสานเข้ากับวิธีการทำงานแบบเน้นการลงมือทำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

คุณ ศรัณย์ สุตันติวรคุณ

นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน N-Vest

“เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ ZEEN มีทักษะความสามารถสูงมาก และเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทย”

N-Vest Venture เป็นบริษัทจัดการการลงทุนทางเลือกที่มุ่งเน้นการลงทุนกับหุ้นเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พวกเขามีส่วนช่วยให้ธุรกิจจำนวนมากเติบโตผ่านกลยุทธ์ที่ออกแบบและปรับปรุงตามความต้องการของแต่ละบริษัท ซึ่งประสานเข้ากับวิธีการทำงานแบบเน้นการลงมือทำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

บทความ แนะนำ

เคล็ดลับครองตลาดของ Franck ชาพร้อมชงของยุโรป: ดู Data สินค้าที่อยู่หน้าร้าน vs ยอดขาย​

การจัดวางสินค้าบนชั้นวาง หรือ shelf placement นั้น เป็นหนึ่งในเรื่องพื้นฐานที่ทุกบริษัทเจ้าของแบรนด์ทราบดี

Read More

MARS ใช้กลยุทธ์การขายหน้าร้านที่มีวินัยจนสามารถล้มยักษ์อย่าง Hershey ได้อย่างไร ?

การจัดวางสินค้าบนชั้นวาง หรือ shelf placement นั้น เป็นหนึ่งในเรื่องพื้นฐานที่ทุกบริษัทเจ้าของแบรนด์ทราบดี

Read More

เชื่อมต่อกับทีมธุรกิจของเรา

การสนทนาระหว่างเราอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ